לתצוגה בזמן אמת של המטס על גבי מפה ופרטים נוספים אודות הבסיסים הפתוחים סרקו את הקוד המצורף באמצעות מכשיר הסלולר
בסיסים
ישובים